Monthly Archives: mei 2017

Sorry sorry sorry


“Sorry dat ik stoor”, “oh sorry ik wist niet dat jij hier al zat” maar ook “sorry dat jij tegen mij aanfietst”.

Sorry is al jaren een stopwoord waar mensen me regelmatig op aanspreken.
Ze vragen waarom ik me verontschuldig voor kleine futiliteiten of voor zaken waar ik geen invloed op heb. Zeg ik het omdat ik me schuldig voel over een situatie? Nee, het is meer onbewust en het is gezegd voordat ik het in de gaten heb.
Lees verder!