Monthly Archives: maart 2018

Constructief ongehoorzaam

Heb jij net als ik een kantoorbaan (gehad)? Kantoorbaan klinkt trouwens wel enorm ouderwets als ik dit zo schrijf. Maar goed, als je in zo’n omgeving werkt dan ben je vast bekend met doelstellingen, of KPI’s in kantoortuintaal. Afspraken over wat je dit jaar wilt bereiken (voor de werkgever), wat je wilt leren (en op zo’n manier dat je werkgever hier ook iets aan heeft) en hoe hoog jij jouw ambitieuze lat legt. Maak het dan vooral ook lekker SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdsgebonden).
Lees verder!

Piepkuikens en bullebakken

Tijdens zijn atletiektraining staarde M. droevig voor zich uit en die blik zei me genoeg. Er was duidelijk iets niet in de haak. Toen hij vervolgens langs me liep, bleek hij zichtbaar ontdaan maar zei niets. Na toch even goed aandringen kwam het hoge woord eruit: ze hadden hem gepest.
Lees verder!